Broederschap van Prinsen

De Broederschap van Prinsen is een club van “Oud Prinsen” van de Muggezifters. Deze club komt twee maal per jaar bijeen. De eerste vrijdag van november en de eerste zaterdag na Pasen.
Zij verlenen verder hand en spandiensten aan cv De Muggezifters.

Tijdens een ceremonie op de eerste zaterdag na Pasen wordt de aftredende Prins opgenomen in deze bijzondere club, maar alvorens het zover is moet hij een groot aantal proeven van bekwaamheid doorstaan. Indien hij dit succesvol volbrengt dan kan de voltallige broederschap besluiten, na ampel beraad, of de laatste “oud Prins” kan toetreden tot dit illustere gezelschap….!

Dagelijks bestuur:
De leiding van deze eminente groep Bladelnaren is in handen van onze voorzitter, penningmeester, secretaris: Loet Verhoeven.

Erelid:
Johan Pijnenburg is in alle enerverende carnavalsjaren in Bladel de steun en toeverlaat geweest van alle carnavalsprinsen. Terecht is hij hiervoor benoemd tot Erelid van de Broederschap.